หลวงพ่อคูณรุ่นปรางค์สีดา

สร้างเมื่อ ๑๘ พ.ค.๒๕๓๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญ ด้านหน้าตรงกลางเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อคูณครึ่งองค์ ขอบด้านบนเขียนว่าหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ด้านข้างไหล่ซ้ายและขวาของหลวงพ่อเป็นรูปลายกนก ด้านล่างเขียนว่า “วัดบ้านไร่ ด่านขุนทด นครราชสีมา” ด้านหลังตรงกลางเป็นรูปพระปรางค์ ด้านข้างรูปพระปรางค์ซ้าย ขวาเป็นรูปพระพุทธนั่งขัดสมาธิ ด้านบนเขียนว่า “อนุสรณ์เนื่องในงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ” ด้านล่างเขียนว่า “วัดพระปรางค์สีดา ต.สีดา อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ๑๘ พ.ค. ๒๕๓๔”

สมัยนั้นหลวงพ่อปรารภจะสร้างพระอุโบสถขึ้น หลวงพ่อจึงเดินทางไปยังวัดบ้านไร่เพื่อไปกราบนมัสการและขออนุญาตสร้างเหรียญหลวงพ่อคูณ หลวงพ่อคูณบอกว่าจะช่วยหลวงพ่อจึงอนุญาตให้สร้างเหรียญท่านได้ ท่านบอกว่าให้ทำมา ๒๐,๐๐๐ เหรียญ  แต่ทางวัดพระปรางค์สีดาไม่มีทุน จึงทำได้แค่ ๑๐,๐๐๐ เหรียญ แล้วนำไปให้หลวงพ่อคูณปลุกเสกที่วัดบ้านไร่ หลวงพ่อคูณปลุกเสกเหรียญของท่านให้  ๔ เดือนเต็ม  หลวงพ่อคูณท่านบอกว่า เหรียญรุ่นวัดพระปรางค์สีดานี้ปลุกเสกนานที่สุดตามบรรดาเหรียญที่สร้างมา