เหรียญรุ่นหก

รุ่นทำน้ำมนต์ สร้างจำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญ ด้านหน้าเหรียญบนเขียนเป็นภาษาไทยในแนวโค้งว่า “วัดพระปรางค์สีดา ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา” ตรงกลางเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์จะสังเกตเห็นว่า คำว่า “มา” จะอยู่ติดกับสังฆาฎิด้านซ้ายของหลวงพ่อ ด้านล่างเป็นภาษาไทยเขียนคำว่า “พระครูสิริปิยธรรม” ด้านหลังเหรียญด้านบนเขียนเป็นภาษาไทยในแนวโค้งว่า “เนื่องในงานฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา” ตรงกลางเหรียญเป็นรูปยันต์ทำน้ำมนต์ ซึ่งรูปยันต์นี้เขียนเป็นภาษาขอมว่า “นะ โม พุท ธา ยะ” ตรงกลางยันต์เป็นรูปอุณาโลม ด้านล่างเหรียญเขียนว่า “๕-๑๓ ก.พ.๒๕๕๐”