รุ่นห้าหรือรุ่นพิเศษ

สร้างจำนวน ๒๐,๐๐๐ เหรียญ  เป็นเหรียญรูปทรงเมล็ดแตง ด้านหน้าเหรียญบนเขียนคำว่า “พิเศษ ๒๕๔๙” ตรงกลางเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์ ตรงสังฆาฎิจะมีคำว่า “วิจุล” ด้านล่างเหรียญเป็นภาษาไทยในแนวโค้งคำว่า “พระครูสิริปิยธรรม” ด้านหลังเหรียญตรงกลางจะเป็นรูปยันต์เป็นคาถาป้องกันภัย ด้านล่างแถวแรกเขียนคำว่า “วัดพระปรางค์สีดา” แถวสองคำว่า “ต.สีดา อ.สีดา” แถวล่างสุดคำว่า “จ.นครราชสีมา”