เหรียญรุ่นหนึ่ง

สร้างเมื่อ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญ ด้านหน้าข้างบนศรีษะหลวงพ่อเขียนเป็นภาษาขอมว่า “นะ โม พุท ธ า ยะ” ตรงกลางเหรียญจะเป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์ ด้านล่างเขียนว่า “พระครูสิริปิยธรรม” ด้านหลังเหรียญบนตัวหนังสือแนวโค้งเขียนว่า “อนุสรณ์เนื่องในงานสร้างพระอุโบสถ” ตรงกลางจะเป็นรูปพระปรางค์ ด้านบนพระปรางค์จะเป็นตัวขอมเขียนว่า “มะ” และ อุณาโลม ด้านข้างซ้ายพระปรางค์เขียนว่า “อะ” และมีพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ ด้านขวาพระปรางค์เขียนว่า “อุ” และมีพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ ด้านล่างเขียนว่า “วัดพระปรางค์สีดา ต.สีดา อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ๕ ธ.ค.๒๕๓๕”

ความจริงแล้วหลวงพ่อสร้างเหรียญรุ่นนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ แต่ช่างใส่เป็น พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉะนั้นเหรียญรุ่นนี้จึงเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อ