วัตถุมงคล

วัตถุมงคลที่จัดสร้างโดยหลวงพ่อพระครูสิริปิยธรรมเจ้าอาวาสวัดพระปรางค์สีดาในแต่ละวาระ มีหลายอย่างด้วยกันทั้งชนิดเหรียญเนื้อโลหะ เนื้อผง ไม้งิ้วดำ ฯลฯ ทางคณะผู้จัดทำเว็บไซต์วัดพระปรางค์สีดา จะพยายามรวบรวมข้อมูลมาลงและเพิ่มเติมข้อมูลเป็นระยะ โดยจัดแบ่งวัตถุมงคลเป็นหมวดหมู่ดังนี้

เหรียญเนื้อโลหะ

หรียญรุ่นห้า