Category Archives: ข่าวสาร

ภาพข่าวทำบุญวันสงกรานต์

ภาพการทำบุญวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยที่วัดพระปรางค์สีดาในปีนี้ พยายามเก็บภาพมาให้ชมกัน แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศอย่างครบครันทั้งหมดเป็นต้นว่าช่วงสรงน้ำพระและคนเฒ่าคนแก่ที่วัดในช่วงเย็น เนื่องจากเสี่ยงต่อการถูกสาดน้ำเป็นอย่างมากเกรงว่ากล้องจะเสียเลยไม่อยากเสี่ยงนัก จึงได้เก็บภาพในช่วงกลางวันที่คนมาทำบุญกันที่วัด

Posted in ภาพข่าววัดพระปรางค์สีดา | 5 Comments

ภาพข่าวงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อพระครูสิริปิยธรรม

หลังจากฉันเช้าเสร็จ หลวงพ่อลงรับแขกที่กุฎิตามปกติ

Posted in ภาพข่าววัดพระปรางค์สีดา | 3 Comments

ภาพข่าววันมาฆบูชา ๒๕๕๔

วันมาฆบูชาปี ๒๕๕๔ ตรงกับวันศุกร์ ที่ ๑๘ เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันนี้เป็นวันพระใหญ่ ในตอนเช้าญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลก็จะมาทำบุญตักบาตรที่ศาลาโรงครัว ถวายภัตตาหารเช้า รับศีลรับพร ฟังเทศน์ฟังธรรม กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล แล้วก็ลาพระกลับบ้าน ซึ่งกิจกรรมก็จะคล้ายกับการมาทำบุญในวันพระหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอื่นๆ เช่น วันวิสาขบูชา

Posted in ภาพข่าววัดพระปรางค์สีดา | 2 Comments

ภาพข่าวงานเข้าปริวาสกรรม ประจำปี ๒๕๕๔

งานเข้าปริวาสกรรมของวัดพระปรางค์สีดาก็เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อเดือนที่แล้ว หลายท่านมีโอกาสร่วมทำบุญกุศล ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ ฟังเทศน์ฟังธรรม บางท่านได้มาร่วมปฏิบัติธรรม บางท่านได้เป็นเจ้าภาพโรงทานเลี้ยงอาหารหวานคาว นับว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ขออนุโมทนาบุญที่สำเร็จแล้วกับท่านทั้งหลายด้วยเทอญ งานปริวาสกรรมในปีนี้ มีจำนวนพระ เณร รวมทั้งอุบาสก อุบาสิกา มาลงทะเบียนเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ดังนี้

Posted in ภาพข่าววัดพระปรางค์สีดา | 10 Comments

ภาพข่าวงานบุญเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

เช้าวันที่ ๙ มกราคม เทศน์มหาชาติกัณฑ์แรกคือกัณฑ์ทศพร โดยหลวงน้าบุญมี สิริจนฺโท เป็นตอนที่พระอินทร์ได้ประสาทพรให้นางผุสดีก่อนที่พระนางจะจุติลงมาเกิดเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดร

Posted in ภาพข่าววัดพระปรางค์สีดา | 10 Comments

ขอเชิญร่วมทำบุญ ฟังเทศน์มหาชาติ และก่อพระทรายข้าวเปลือก

เนื่องด้วยวัดพระปรางค์สีดาได้จัดให้มีงานเทศน์มหาชาติประจำปีขึ้น โดยมีกำหนดการดังนี้ วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศน์คาถาพัน วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. เทศน์มหาชาติ และในครั้งนี้ได้มีการทำบุญก่อพระทรายข้าวเปลือกที่วัดด้วย จึงใคร่ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมทำบุญ ก่อพระทรายข้าวเปลือกและฟังเทศน์มหาชาติโดยพร้อมเพรียงกันตามวันและเวลาดังกล่าว ขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธา จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

Posted in งานบุญ | 2 Comments

งานก่อสร้างศาลาโรงครัวหลังใหม่

ศาลาโรงครัวหลังนี้จุดประสงค์หลักสร้างเพื่อใช้ในงานเข้าอยู่ปริวาสกรรม คาดว่าจะให้เสร็จทันใช้ในงานปริวาสกรรมปี ๒๕๕๔ ที่จะถึงเร็วๆนี้ เนื่องจากหลวงพ่อฯท่านเห็นความสำคัญว่าโรงครัวเดิมของวัดนั้นอยู่ไกล เวลามีงานก็ต้องขนอาหารที่ทำจากโรงครัวเดิมมายังศาลาด้านทิศเหนือ อีกทั้งทางพื้นที่ด้านทิศเหนือของวัดปัจจุบันได้สร้างศาลา ห้องน้ำ รวมทั้งกำลังจะมีโครงการสร้างอื่นๆตามมาอีก เช่น ศาลาธรรมสังเวช ขาดแต่โรงครัวสำหรับประกอบอาหารหวานคาว จึงได้สร้างศาลาโรงครัวหลังใหม่ขึ้นทางฝั่งนี้เพื่อความสะดวก

Posted in งานก่อสร้างของวัด | 1 Comment

ภาพข่าวงานมหากฐินสามัคคี ๒๕๕๓

ทางทีมงานได้เก็บภาพบรรยากาศบางส่วนในงานทอดมหากฐินสามัคคีที่วัดพระปรางค์สีดามาให้ชมและร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกัน

Posted in ภาพข่าววัดพระปรางค์สีดา | 2 Comments

ขอเชิญร่วมถวายซุ้มครอบใบเสมา ณ พระอุโบสถวัดพระปรางค์สีดา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมถวายซุ้มครอบใบเสมาทั้งแปดทิศ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณพระอุโบสถวัดพระปรางค์สีดา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | 3 Comments

กำหนดการทอดมหากฐินสามัคคี วัดพระปรางค์สีดา ประจำปี ๒๕๕๓

วันเสาร์ที่   ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ เวลา   ๐๗.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เวลา   ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เวลา   ๑๙.๐๐ น.  เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์กฐิน วันอาทิตย์ที่   ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ เวลา   ๐๗.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เวลา   ๐๙.๐๐ น.  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, สมาทานเบญจศีล เวลา   ๐๙.๐๐ น.  พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์การทอดกฐิน เวลา   ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ … Continue reading

Posted in งานบุญ | Comments Off on กำหนดการทอดมหากฐินสามัคคี วัดพระปรางค์สีดา ประจำปี ๒๕๕๓