Category Archives: งานบุญ

รวมภาพบรรยากาศงานภาพงานเทพระ หน้าตัก 11 ศอก สูง18 ศอก ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วัดพระปรางค์สีดา

บรรยากาศการเตรียมงานฐานรากก่อนที่จะมีพีธีเทองค์พระ หลวงพ่อฯท่านได้มาสำรวจดูแลงานการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เตรียมงานฐานราก ในวันแรกของงานเทองค์พระประธาน มีพิธีบวงสรวงในช่วงเช้า จากนั้นจึงเริ่มเทองค์พระอย่างเป็นทางการ ในงานนี้มีการจัดบวชเนกขัมมะพราหมณ์-พราหมจาริณี นุ่งขาวห่มขาวถือศีล 8 ร่วมทำวัตรปฏิบัติธรรม มีญาติโยมมาร่วมด้วยช่วยกันทั้งตั้งโรงทาน และมาร่วมเทองค์พระทั้งช่วงเช้าและช่วงค่ำ บางช่วงเวลาตอนกลางวันนั้นนายช่างจะต้องประกอบแบบผูกโครงเหล็กด้านในองค์พระ ในงานนี้ได้รวบรวมสรุปภาพบรรยากาศมาให้ติดตาม และร่วมอนุโมทนาบุญอันยิ่งใหญ่ด้วยกัน บรรยากาศวันแรก วันที่สอง วันที่สาม วันที่สี่ วันที่ห้า

Posted in งานก่อสร้างของวัด, งานบุญ, ภาพข่าววัดพระปรางค์สีดา | Comments Off on รวมภาพบรรยากาศงานภาพงานเทพระ หน้าตัก 11 ศอก สูง18 ศอก ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วัดพระปรางค์สีดา

ขอเชิญร่วมทำบุญ ฟังเทศน์มหาชาติ และก่อพระทรายข้าวเปลือก

เนื่องด้วยวัดพระปรางค์สีดาได้จัดให้มีงานเทศน์มหาชาติประจำปีขึ้น โดยมีกำหนดการดังนี้ วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศน์คาถาพัน วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. เทศน์มหาชาติ และในครั้งนี้ได้มีการทำบุญก่อพระทรายข้าวเปลือกที่วัดด้วย จึงใคร่ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมทำบุญ ก่อพระทรายข้าวเปลือกและฟังเทศน์มหาชาติโดยพร้อมเพรียงกันตามวันและเวลาดังกล่าว ขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธา จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

Posted in งานบุญ | 2 Comments

กำหนดการทอดมหากฐินสามัคคี วัดพระปรางค์สีดา ประจำปี ๒๕๕๓

วันเสาร์ที่   ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ เวลา   ๐๗.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เวลา   ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เวลา   ๑๙.๐๐ น.  เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์กฐิน วันอาทิตย์ที่   ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ เวลา   ๐๗.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เวลา   ๐๙.๐๐ น.  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, สมาทานเบญจศีล เวลา   ๐๙.๐๐ น.  พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์การทอดกฐิน เวลา   ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ … Continue reading

Posted in งานบุญ | Comments Off on กำหนดการทอดมหากฐินสามัคคี วัดพระปรางค์สีดา ประจำปี ๒๕๕๓

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๓

วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ( หรือเดือน ๘ หลังกรณี ๘ สองหน) นับตามปฏิทินไทยปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นในการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลา ๓ เดือน โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตามพระวินัยบัญญัติไว้ ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาและสืบทอดประเพณีปฏิบัติอันมีมาแต่ครั้งพุทธกาลและเป็นโอกาสในการสร้างความดีของพุทธศาสนิกชน ทางวัดพระปรางค์สีดาจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายร่วมทำบุญกุศลตักบาตรเช้า ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาโรงครัววัดพระปรางค์สีดา อ่านข้อมูลเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาจากวิกิพีเดีย

Posted in งานบุญ | Comments Off on ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๓

อาสาฬหปุณณมีบูชา วันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก

ในปีนี้ตามปฏิทินไทยตรงกับวันจันทร์ ที่ ๒๖ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ (หลัง) ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้แสดงพระปฐมเทศนา ยังเหตุให้บังเกิดมีพระสงฆ์ขึ้นครั้งแรกในโลก จึงเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบทั้งสามประการ คือพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ ทางวัดพระปรางค์สีดาจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมทำบุญสร้างกุศลในวันอาสาฬหบูชาที่จะถึงนี้ โดยตอนเช้าร่วมทำบุญตักบาตรและสดับรับฟังพระธรรมเทศนา ณ ศาลาโรงครัว ส่วนผู้ที่ต้องการรักษาอุโบสถศีลให้เตรียมตัวมาถึงแต่เช้าก่อน ๐๗.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญหลังใหญ่(ติดศาลาโรงครัว)เพื่อขอสมาทานศีลและสวดมนต์ร่วมกัน ตอนเย็นหลังพระภิกษุสงฆ์ทำวัตรเย็นเสร็จ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ร่วมเวียนเทียนรอบพระปรางค์เก่าเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงความสำคัญและบูชาคุณพระรัตนตรัย อ่านข้อมูลเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาจากวิกิพีเดีย

Posted in งานบุญ | Comments Off on อาสาฬหปุณณมีบูชา วันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ามหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๓

ขอเชิญคณะศรัทธาสาธุชนและพุทธบริษัทร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้ามหากฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาธรรมสังเวช ๑ หลัง ณ วัดพระปรางค์สีดา วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

Posted in งานบุญ | Comments Off on ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ามหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๓