Category Archives: ไหว้พระชมวัด

ไหว้พระชมวัด: ตอนที่ ๔ “วัดสีสะเกด” สเน่ห์วัดเก่าแก่แห่งนครเวียงจันทน์ ชม “หอพระแก้ว” อดีตวัดหลวงประจำราชวงศ์ลาว สถานที่ซึ่งเคยประดิษฐานพระแก้วมรกต

ไหว้พระชมวัดฉบับนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับวัดวาอารามในนครเวียงจันท์ที่ได้มีโอกาสไปทำบุญ ครั้งล่าสุดคือปี ๒๕๕๓ และครั้งแรกในปี ๒๕๕๐ ต้องเรียนท่านผู้อ่านก่อนว่าการนำเสนอบทความของผู้เขียนนั้นไม่ได้เรียงตามลำดับว่าไปที่ใดก่อนหลัง แต่จะเป็นการหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังตามแต่ผู้เขียนอยากนำเสนอเสียมากกว่า บางวัดได้ไปทำบุญเป็นลำดับแรกๆแต่นำมาเขียนเป็นบทความในลำดับหลังๆ รวมทั้งรูปประกอบบทความมีทั้งภาพครั้งล่าสุดและภาพที่ถ่ายไว้ในปีก่อนหน้านั้น เป็นต้น ครั้งนี้ไปไหว้พระทำบุญที่วัดสีสะเกดและหอพระแก้ว นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มองจากซุ้มประตูวัดเข้าไปเห็นระเบียงคตหลังคาสีน้ำตาลเข้ม ผนังสีเหลืองอ่อนซีดจางมีรอยคราบต่างๆแสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ไปตามกาลเวลา เหนือหลังคาระเบียงคตมองเห็นช่อฟ้า หลังคาโบสถ์ มียอดมะพร้าวสีเขียวไหวสะบัดเรื่อยๆตามสายลมเป็นฉากหลัง

Posted in บทความ, ไหว้พระชมวัด | 2 Comments

หลวงพ่อสักการะสังเวชนียสถานประเทศอินเดีย : ตอนที่ ๒ เมืองเกสเรีย-กุสินารา-ลุมพินีวัน-สาวัตถี-พาราณสี-สารนาถ-อัครา-เดลลี

พระมหาสถูปเกสริยา เมืองเกสเรีย รัฐพิหาร สมัยพุทธกาลคือเกสปุตตนิคม อยู่ในแคว้นโกศล พระพุทธองค์ได้แสดงเกสปุตตสูตรหรือกาลามสูตรแก่ชาวกาลามโคตรที่นี่ เป็นสถูปที่ทางกองโบราณคดีอินเดียพบใหม่และใหญ่ที่สุดในอินเดีย

Posted in บทความ, ไหว้พระชมวัด | 2 Comments

หลวงพ่อสักการะสังเวชนียสถานประเทศอินเดีย : ตอนที่ ๑ เมืองพุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-ปาฏลีบุตร-เวสาลี

บทความนี้เป็นฉบับพิเศษในโอกาสที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสิริปิยธรรม เจ้าอาวาสวัดพระปรางค์สีดา ท่านได้เดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล และชมสถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล ในระหว่างวันที่ ๑๙ กุมพาพันธ์ถึง ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีญาติโยมที่ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ได้อุปฐากค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้ ทางแอดมินขอผลบุญที่สำเร็จแล้วแก่ท่านผู้ใจบุญจงสำเร็จแด่แอดมินและทีมงานเว็บวัดด้วยเทอญ สาธุ ด้านล่างนี้เป็นภาพตลอดการเดินทางของหลวงพ่อในสถานที่ต่างๆ ในประเทศอินเดีย ที่ทางทีมงานเว็บวัดพระปรางค์สีดา ได้รับความอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา

Posted in บทความ, ไหว้พระชมวัด | 3 Comments

ไหว้พระชมวัด: ตอนที่ ๓ สักการะมหาธาตุศักดิ์สิทธิ์ นครเวียงจันทน์ “งานบุญนมัสการพระธาตุหลวง”

ฉบับนี้ขอนำท่านผู้อ่านสู่แดนดินถิ่นล้านช้าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อร่วมงานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุหลวง ชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเหมือนกับบ้านเรา สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนสังเกตได้จากการไปทุกครั้งคือความศรัทธาอันมั่นคงในพระพุทธศาสนา เคารพในพระรัตนตรัยและยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนอย่างเคร่งครัดของคนที่นั่น

Posted in ไหว้พระชมวัด | 4 Comments

ไหว้พระชมวัด: ตอนที่ ๒ วัดถ้ำผาจม…วัดเหนือสุดแดนสยาม สักการะพระธาตุจอมกิตติที่เชียงแสน

วัดถ้ำผาจมตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วัดตั้งอยู่บนเชิงเขา มีภูมิประเทศสวยงาม แมกไม้น้อยใหญ่ขึ้นสลับกันมีความร่มรื่นเป็นธรรมชาติมาก

Posted in ไหว้พระชมวัด | Comments Off on ไหว้พระชมวัด: ตอนที่ ๒ วัดถ้ำผาจม…วัดเหนือสุดแดนสยาม สักการะพระธาตุจอมกิตติที่เชียงแสน

ไหว้พระชมวัด: ตอนที่ ๑ สักการะหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง อุทัยธานี

สงกรานต์ปีที่แล้วตั้งใจไปฝึกมโนมยิทธิที่วัดท่าซุง เคยได้ฟังหลวงพ่อฤาษีลิงดำเทศน์เอาไว้รวมทั้งได้อ่านคำบอกเล่าของผู้ที่เคยฝึกจากทางอินเตอร์เน็ตจึงอยากไปปฏิบัติบ้าง หาข้อมูลเสร็จสรรพก็ออกเดินทางสู่วัดท่าซุง ไปถึงตรงไปที่ศาลานวราชเพื่อแลกบัตรประชนกับกุญแจที่พักและเครื่องนอน วันสงกรานต์นี้มีพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา หลวงพ่อท่านอธิบายไว้ว่าการสะเดาะเคราะห์ มิได้ทำให้เคราะห์หมดไปแต่ทำให้เบาบางลง ดังเช่นบุคคลถือร่มเพื่อกำบังขณะยืนอยู่กลางแดดร้อนจัด เคราะห์คือแดดไม่ได้หมดไป แต่เรามีร่มกำบังทำให้บรรเทาความร้อนของแดดลง สรุปว่าไปอยู่ที่วัดครั้งนั้นรวมเจ็ดวัน วันสะเดาะเคราะห์มีผู้คนหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศ จนศาลา ๑๒ ไร่แน่นขนัด โรงทานมีเลี้ยงทั้งวัน การทำพิธีมีทั้งรอบเช้าและบ่าย บางท่านเข้าร่วมทั้งสองรอบ บางท่านมาทันช่วงบ่ายก็เข้าช่วงบ่าย บริเวณลานวัดมีสามเณร ญาติโยมและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานช่วยกันก่อเจดีย์ทราย สวดมนต์และสรงน้ำเจดีย์ทราย

Posted in ไหว้พระชมวัด | 2 Comments