Author Archives: admin

ภาพข่าววันวิสาขบูชา ๒๕๕๔

บรรยากาศทำบุญวันวิสาขบูชาช่วงเช้าที่ศาลาโรงครัว

Posted in ภาพข่าววัดพระปรางค์สีดา | 6 Comments

ภาพข่าวโครงการปฏิบัติงานพระธรรมทูต ๒๕๕๔

โครงการปฏิบัติงานพระธรรมทูตและโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน พระธรรมทูต พระอนุจร พระภิกษุสามเณร นักธรรมตรี โท เอก อำเภอสีดา โดยการนำของพระธรรมวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ณ วัดพระปรางค์สีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

Posted in ภาพข่าววัดพระปรางค์สีดา | 1 Comment

ภาพข่าวทำบุญวันสงกรานต์

ภาพการทำบุญวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยที่วัดพระปรางค์สีดาในปีนี้ พยายามเก็บภาพมาให้ชมกัน แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศอย่างครบครันทั้งหมดเป็นต้นว่าช่วงสรงน้ำพระและคนเฒ่าคนแก่ที่วัดในช่วงเย็น เนื่องจากเสี่ยงต่อการถูกสาดน้ำเป็นอย่างมากเกรงว่ากล้องจะเสียเลยไม่อยากเสี่ยงนัก จึงได้เก็บภาพในช่วงกลางวันที่คนมาทำบุญกันที่วัด

Posted in ภาพข่าววัดพระปรางค์สีดา | 5 Comments

ภาพข่าวงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อพระครูสิริปิยธรรม

หลังจากฉันเช้าเสร็จ หลวงพ่อลงรับแขกที่กุฎิตามปกติ

Posted in ภาพข่าววัดพระปรางค์สีดา | 3 Comments

หลวงพ่อสักการะสังเวชนียสถานประเทศอินเดีย : ตอนที่ ๒ เมืองเกสเรีย-กุสินารา-ลุมพินีวัน-สาวัตถี-พาราณสี-สารนาถ-อัครา-เดลลี

พระมหาสถูปเกสริยา เมืองเกสเรีย รัฐพิหาร สมัยพุทธกาลคือเกสปุตตนิคม อยู่ในแคว้นโกศล พระพุทธองค์ได้แสดงเกสปุตตสูตรหรือกาลามสูตรแก่ชาวกาลามโคตรที่นี่ เป็นสถูปที่ทางกองโบราณคดีอินเดียพบใหม่และใหญ่ที่สุดในอินเดีย

Posted in บทความ, ไหว้พระชมวัด | 2 Comments

หลวงพ่อสักการะสังเวชนียสถานประเทศอินเดีย : ตอนที่ ๑ เมืองพุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-ปาฏลีบุตร-เวสาลี

บทความนี้เป็นฉบับพิเศษในโอกาสที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสิริปิยธรรม เจ้าอาวาสวัดพระปรางค์สีดา ท่านได้เดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล และชมสถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล ในระหว่างวันที่ ๑๙ กุมพาพันธ์ถึง ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีญาติโยมที่ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ได้อุปฐากค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้ ทางแอดมินขอผลบุญที่สำเร็จแล้วแก่ท่านผู้ใจบุญจงสำเร็จแด่แอดมินและทีมงานเว็บวัดด้วยเทอญ สาธุ ด้านล่างนี้เป็นภาพตลอดการเดินทางของหลวงพ่อในสถานที่ต่างๆ ในประเทศอินเดีย ที่ทางทีมงานเว็บวัดพระปรางค์สีดา ได้รับความอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา

Posted in บทความ, ไหว้พระชมวัด | 3 Comments

ภาพข่าววันมาฆบูชา ๒๕๕๔

วันมาฆบูชาปี ๒๕๕๔ ตรงกับวันศุกร์ ที่ ๑๘ เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันนี้เป็นวันพระใหญ่ ในตอนเช้าญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลก็จะมาทำบุญตักบาตรที่ศาลาโรงครัว ถวายภัตตาหารเช้า รับศีลรับพร ฟังเทศน์ฟังธรรม กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล แล้วก็ลาพระกลับบ้าน ซึ่งกิจกรรมก็จะคล้ายกับการมาทำบุญในวันพระหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอื่นๆ เช่น วันวิสาขบูชา

Posted in ภาพข่าววัดพระปรางค์สีดา | 2 Comments

ภาพข่าวงานเข้าปริวาสกรรม ประจำปี ๒๕๕๔

งานเข้าปริวาสกรรมของวัดพระปรางค์สีดาก็เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อเดือนที่แล้ว หลายท่านมีโอกาสร่วมทำบุญกุศล ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ ฟังเทศน์ฟังธรรม บางท่านได้มาร่วมปฏิบัติธรรม บางท่านได้เป็นเจ้าภาพโรงทานเลี้ยงอาหารหวานคาว นับว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ขออนุโมทนาบุญที่สำเร็จแล้วกับท่านทั้งหลายด้วยเทอญ งานปริวาสกรรมในปีนี้ มีจำนวนพระ เณร รวมทั้งอุบาสก อุบาสิกา มาลงทะเบียนเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ดังนี้

Posted in ภาพข่าววัดพระปรางค์สีดา | 10 Comments

ภาพข่าวงานบุญเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

เช้าวันที่ ๙ มกราคม เทศน์มหาชาติกัณฑ์แรกคือกัณฑ์ทศพร โดยหลวงน้าบุญมี สิริจนฺโท เป็นตอนที่พระอินทร์ได้ประสาทพรให้นางผุสดีก่อนที่พระนางจะจุติลงมาเกิดเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดร

Posted in ภาพข่าววัดพระปรางค์สีดา | 10 Comments

ขอเชิญร่วมทำบุญ ฟังเทศน์มหาชาติ และก่อพระทรายข้าวเปลือก

เนื่องด้วยวัดพระปรางค์สีดาได้จัดให้มีงานเทศน์มหาชาติประจำปีขึ้น โดยมีกำหนดการดังนี้ วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศน์คาถาพัน วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. เทศน์มหาชาติ และในครั้งนี้ได้มีการทำบุญก่อพระทรายข้าวเปลือกที่วัดด้วย จึงใคร่ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมทำบุญ ก่อพระทรายข้าวเปลือกและฟังเทศน์มหาชาติโดยพร้อมเพรียงกันตามวันและเวลาดังกล่าว ขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธา จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

Posted in งานบุญ | 2 Comments