พิธีถวายกุฏิสงฆ์หลังใหม่

กุฏิสงฆ์สองชั้นหลังนี้ทางเจ้าภาพสร้างเพื่อทำบุญอุทิศให้ปู่ย่า ตายาย ได้แก่ คุณพ่อเก็งเซ็ง-คุณแม่เซียมเอ็ง แซ่โค้ว และคุณพ่อกวงตี๋-คุณแม่จิงเจียว แซ่อือ

ในวันพุธ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ พระสงฆ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์เย็น
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตรงกับวันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๙ คณะเจ้าภาพได้ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดพระปรางค์สีดา หลังเพลทำพิธีถวายถวายกุฏิหลังใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จ รวมยอดสร้างเป็นเงิน ๖๓๒,๐๐๐ บาท


รายนามผู้ร่วมสร้างวิหารทาน มีดังนี้

๑. นายศักดิ์ชัย – นางสายทอง คุปตวุฒินันท์ ๒๒๒,๐๐๐ บาท
๒. นายสุรพล – นางผ่องศรี จินตนามณีรัตน์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. นายเอ็งตั๊ก – นางวัชรีย์ บูรณบัญญัติ ๕๐,๐๐๐ บาท
๔. นายพรศักดิ์ – นางอรุณรัตน์ บูรณบัญญัติ ๕๐,๐๐๐ บาท
๕. นายอนันต์ – นางสุรีรัตน์ บูรณบัญญัติ ๘๐,๐๐๐ บาท
๖. นายเสมอ – นางตติยา บูรณบัญญัติ ๑๐,๐๐๐ บาท
๗. นายศรัณย์ – นางนิรดา คุปตวุฒินันท์ ๒๐,๐๐๐ บาท
๘. นายเขมรินทร์ – นางพรเพ็ญ อังค์วัฒนะ ๕,๐๐๐ บาท
๙. นางสาวเพิ่มพูน คุปตวุฒินันท์ ๕,๐๐๐ บาท
๑๐. อาจารย์ยุทธพงษ์ คุปตวุฒินันท์(บ่วง) ๕,๐๐๐ บาท
๑๑. นางสาวอรุณรัตน์ คุปตวุฒินันท์ ๕,๐๐๐ บาท
๑๒. นางสาวศิริรัตน์ คุปตวุฒินันท์ ๕,๐๐๐ บาท
๑๓. ค่าราวสแตนเลสและกันสาด ๗๕,๐๐๐ บาท
This entry was posted in ภาพข่าววัดพระปรางค์สีดา. Bookmark the permalink.

2 Responses to พิธีถวายกุฏิสงฆ์หลังใหม่

  1. ดิเรก ช่างเกวียน says:

    ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพด้วย

  2. พระบุญมี สิริจนฺโท says:

    เห็นภาพการทำบุญของญาติโยมที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอาตมาก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพเจ้าภาพทุกท่านด้วย

Comments are closed.