ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๓

วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ( หรือเดือน ๘ หลังกรณี ๘ สองหน) นับตามปฏิทินไทยปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นในการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลา ๓ เดือน โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตามพระวินัยบัญญัติไว้ ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาและสืบทอดประเพณีปฏิบัติอันมีมาแต่ครั้งพุทธกาลและเป็นโอกาสในการสร้างความดีของพุทธศาสนิกชน ทางวัดพระปรางค์สีดาจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายร่วมทำบุญกุศลตักบาตรเช้า ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาโรงครัววัดพระปรางค์สีดา

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาจากวิกิพีเดีย

This entry was posted in งานบุญ. Bookmark the permalink.