โครงการสร้างศาลาธรรมสังเวช ๑ หลัง

เนื่องด้วยทางวัดมีโครงการสร้างศาลาธรรมสังเวช ๑ หลังสำหรับทำพิธีกรรมในงานฌาปณกิจ งบประมาณโดยประมาณอยู่ที่ ๓ ล้านบาท ปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มสร้างเนื่องจากยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายร่วมทำบุญสร้างศาลาธรรมสังเวชเป็นวิหารทานไว้ในขอบเขตพระพุทธศาสนา ความคืบหน้าล่าสุดที่ทางวัดดำเนินการคือได้รื้อถอนศาลาที่เคยใช้ชั่วคราวออกและทำการถมดินบริเวณที่จะก่อสร้าง ในส่วนของงานพิธีกรรมที่เคยใช้ศาลาชั่วคราวได้ย้ายไปใช้ศาลายาวซึ่งเป็นศาลาพระอาจารย์กรรมพระลูกกรรมแทน

ภาพศาลาชั่วคราว แต่ปัจจุบันได้รื้อถอนออกเพื่อถมดิน

บริเวณที่จะสร้างศาลาธรรมสังเวชมีการถมดินเรียบร้อยแล้ว

อีกมุมมองบริเวณที่จะสร้างศาลาธรรมสังเวช

This entry was posted in งานก่อสร้างของวัด. Bookmark the permalink.