อาสาฬหปุณณมีบูชา วันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก

ในปีนี้ตามปฏิทินไทยตรงกับวันจันทร์ ที่ ๒๖ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ (หลัง) ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้แสดงพระปฐมเทศนา ยังเหตุให้บังเกิดมีพระสงฆ์ขึ้นครั้งแรกในโลก จึงเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบทั้งสามประการ คือพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ ทางวัดพระปรางค์สีดาจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมทำบุญสร้างกุศลในวันอาสาฬหบูชาที่จะถึงนี้ โดยตอนเช้าร่วมทำบุญตักบาตรและสดับรับฟังพระธรรมเทศนา ณ ศาลาโรงครัว ส่วนผู้ที่ต้องการรักษาอุโบสถศีลให้เตรียมตัวมาถึงแต่เช้าก่อน ๐๗.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญหลังใหญ่(ติดศาลาโรงครัว)เพื่อขอสมาทานศีลและสวดมนต์ร่วมกัน ตอนเย็นหลังพระภิกษุสงฆ์ทำวัตรเย็นเสร็จ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ร่วมเวียนเทียนรอบพระปรางค์เก่าเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงความสำคัญและบูชาคุณพระรัตนตรัย

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาจากวิกิพีเดีย

This entry was posted in งานบุญ. Bookmark the permalink.