ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ามหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๓

ขอเชิญคณะศรัทธาสาธุชนและพุทธบริษัทร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้ามหากฐินสามัคคี
เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาธรรมสังเวช ๑ หลัง ณ วัดพระปรางค์สีดา
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

คณะกรรมการชาวบ้านสีดา บ้านหนองเรือและอุบาสกอุบาสิกา ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปเป็น เจ้าภาพทอดถวายผ้ามหากฐินสามัคคีร่วมกัน ณ วัดพระปรางค์สีดา หมู่ที่ ๑ ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. วัตถุประสงค์ เพื่อสบทบทุนก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช ๑ หลัง ราคาประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพ่อประจักษ์ สวาสดิ์นา โทร. 086-2633254

ด้วยอานิสงส์ในการถวายผ้ามหากฐินสามัคคีในครั้งนี้ ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติและนิพพานสมบัติ จงทุกประการเทอญฯ

This entry was posted in งานบุญ. Bookmark the permalink.