ภาพงานทอดกฐินปี ๒๕๕๔

ภาพบรรยากาศงานทอดกฐินสามัคคี วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ วัดพระปรางค์สีดา ปีนี้มีเจ้าภาพกฐินทั้งหมด ๑๕ สายด้วยกัน สายแรกโดยครอบครัวคุณพ่อเพชร สินนอก ส่วนสายอื่นๆจะรวบรวมรายละเอียดเพื่อแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม ยอดกฐินปีนี้รวม ๕๒๒,๕๙๔ บาท

ขอร่วมอนุโมทนาบุญกฐินกับท่านทั้งหลายในปีนี้ด้วย สาธุ

This entry was posted in ภาพข่าววัดพระปรางค์สีดา. Bookmark the permalink.

1 Response to ภาพงานทอดกฐินปี ๒๕๕๔

  1. อรุณ บุญญลาภา says:

    ขออนุโมทนากับทุกท่าน ปีนี้คนน้อยไปหน่อยอาจมากจากน้ำท่วม

Comments are closed.