วัดพระปรางค์สีดาขอเชิญร่วมบูชาพระสมเด็จรุ่งเรือง *อัพเดท*

ข้อมูลปรับปรุงเพิ่มเติม ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2554:


พระสมเด็จรุ่งเรือง อธิษฐานจิตปลุกเสก ๓ เดือนไตรมาส

แจกครั้งที่ 1 แจกคนที่มาถวายสังฆทาน เนื่องในวันออกพรรษา วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554(แจกที่กุฏิหลวงพ่อ)

แจกครั้งที่ 2 เนื่องในวันงานทอดถวายกฐินสามัคคีวัดพระปรางค์สีดา วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 (แจกที่ศาลาปฏิบัติธรรม)

เหลือจากแจกทั้ง 2 ครั้งแล้ว ทางวัดให้เช่าบูชาองค์ละ 100 บาท

ติดต่อสอบถามหรือสั่งจองล่วงหน้าได้ที่วัดพระปรางค์สีดา

เบอร์โทรศัพท์ 044-329178


พระสมเด็จรุ่งเรือง มีจำนวนสร้างทั้งหมด  ๓,๘๕๕ องค์ พิมพ์พิเศษแจกประธาน ๑๑๑ องค์ เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารทานภายในวัดพระปรางค์สีดา

พระทุกองค์จะมีแผ่นทองติดไว้ที่ด้านหลังและเขียนคำว่า “พระสมเด็จรุ่งเรือง” พร้อมกับตอกโค้ด ตัว นะ ไว้ด้านบนตรงกลางระหว่างของคำว่ารุ่งเรือง ข้างล้างแต่ละองค์จะมีหมายเลขกำกับทุกองค์ตั้งแต่ ๑ ถึง ๓,๘๙๐ หมายเลข

 

ส่วนพิมพ์แจกประธานนั้นมีพระสารีริกธาตุติดไว้หน้าอกองค์พระทั้ง ๑๑๑ องค์ด้านหลังบนแผ่นทองเขียนว่า “พระสมเด็จ รุ่งเรือง แจกประธาน”  พิมพ์นี้สร้างเพื่อแจกเจ้าภาพกฐินสามัคคีทุกคณะ

 

 

 

 

พระสมเด็จรุ่งเรืองสร้างจากมวลสาร ไม้ศักดิ์ สิทธิ์ ๕ ชนิด   ใบไม้มงคลไม่รู้นอน ๕ ชนิด  ทรายต่ออายุ และดอกรุ่งเรือง

ไม้ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๕ คือ

๑.ไม้ยอต่ออายุ : สมัยโบราณ เมื่อบุคคลใดมีเคราะห์ชะตาอายุตกไม่ดี คนโบราณมักจะแนะนำ ให้ไปตัดไม้ยอมาค้ำต้นโพธิ์ใหญ่ที่วัด แล้วนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธชัยมงคล เพื่อสวดต่ออายุให้บุคคลผู้นั้นมีอายุยืนยาวเหมือนกับต้นโพธิ์

๒.ไม้หนุนดวง หรือไม้ขนุน : คนสมัยโบราณ มักจะนิยมปลูกต้นไม้ชนิดนี้ไว้ตามสวนหลังบ้าน เพราะมีความเชื่อว่าจะค้ำชู หนุนดวง หนุนคนในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข ทำมาหากินมีคนอุดหนุนค้ำชูตลอด

๓.ไม้นิยม หรือไม้มะยม : เป็นไม้ที่นิยมปลูกไว้ตามหน้าบ้านเรือน เพราะมีความเชื่อว่า จะทำให้คนเมตตานิยมชมชอบ ตามชื่อต้นไม้

๔.ไม้รัก : เป็นไม้ที่เกิดโดยทั่วไป นิยมเก็บดอกมาร้อยเป็นพวงมาลัยนำไปถวายพระ หรือนำไปไหว้ผู้สูงอายุ

หมอเสน่ห์มักจะนิยมนำดอกรักมาทำเป็นเสน่ห์ยาแผด เพื่อให้บุคคลที่ตนแอบรักให้มาหลงรักตัวเอง

๕.ไม้งิ้วดำ : เป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว คนโบราณมักจะแสวงหามาไว้ติดตัวเพื่อคุ้มครองตัวเอง และคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย

ใบไม้ไม่รู้นอน ๕ ชนิด คือ

๑.ใบโพธิ์ : คนโบราญเชื่อว่าเป็นใบไม้ศักดิ์สิทธิ์ ห้ามนำมาปลูกที่บริเวณบ้านเรือนเพราะบุญบารมีเจ้าของเรือนไม่มากพอ จะทำให้คนในบ้านไม่มีความสุข ฉะนั้นคนโบราณจึงนิยมปลูกที่วัด เพราะวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คนโบราณมักจะขอพรให้พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย หรือผู้ที่ตนนับถือ ว่าขอให้มีอายุยาวนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของลูกหลานนาน ๆ ตลอดไป

๒.ใบคูณ : คนสมัยโบราณเมื่อจะปลูกบ้านมักจะเอาใบคูณ มาใส่ไว้ที่เสาเอกและเสาโทของบ้านเรือน เพราะเชื่อว่าจะทำให้คนที่อยู่อาศัยอยู่เย็นเป็นสุข บ้านเรือนค่ำคูณ

๓.ใบเงินและ ๔.ใบทอง : เป็นใบไม้ที่มีความสำคัญ คนโบราณจะทำมงคลสิ่งใดขึ้น เช่นปลูกบ้านเรือน ก็มักจะนำใบเงินใบทองมาเป็นสิริมงคลติดไว้ที่เสาเอกและเสาโท เพราะเชื่อว่าผู้ที่อยู่อาศัยบ้านหลังนั้นจะมีเงินทอง ใช้ไม่ขัดสนนั่นเอง

๕.ใบรัก : เป็นใบไม้ไม่รู้หลับ ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญเหมือนกับชื่อรักตลอดนั่นเอง

ทรายต่ออายุ : เป็นทรายที่ผู้จะต่ออายุต้องนำมาก่อเป็นกองเท่าอายุของตัวของผู้ที่จะสะเดาะเคราะห์ต่ออายุโบราณท่านว่าจะได้มีอายุเท่าเม็ดทรายที่นำมากองไว้ ต้องทำที่โคนต้นโพธิ์ใหญ่ที่วัดเท่านั้น พระท่านก็ทำการสวดบทสะเดาะเคราะห์ต่ออายุและบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ ข้าพเจ้าผู้รวบรวมมวนสารจึงได้นำทรายนี้มาทำมวลสารพระรุ่นนี้ด้วย

ดอกรุ่งเรือง : เป็นดอกไม้ที่มีความสำคัญมาก คนโบราณเชื่อว่าใครมีไว้หรือปลูกไว้จะทำให้เจริญรุ่งเรือง คนมักจะนำไปบูชาพระเพราะเชื่อว่าจะทำให้ตัวเองมีความเจริญรุ่งเรือง เหมือนชื่อของดอกไม้ชนิดนี้นั่นเอง

ข้าพเจ้าผู้รวบรวมมวลสาร จึงให้ชื่อว่า พระสมเด็จที่สร้างขึ้นว่า “พระสมเด็จรุ่งเรือง” ตามชื่อของดอกไม้ชนิดนี้

พระสมเด็จรุ่งเรือง รุ่นแรกนี้ข้าพเจ้าผู้รวบรวมมวลสารคิดจะสร้าง ๑๐,๐๐๐ องค์ แต่ว่าเมื่อปั้มพระออกมาแล้วพระกับไม่สวยเท่าที่ควร เพราะเนื้อพระจะบิดงอเป็นส่วนมาก ข้าพเจ้าจึงบอกให้หยุดการปั้ม และเมื่อขัดเลือกพระแล้วได้ ๓,๘๕๕ องค์ ส่วนที่คัดออกทางวัดเก็บไว้

พิมพ์พิเศษหรือพิมพ์แจกประธาน ติดพระสารีริกธาตุที่องค์พระ และเนื้อพระจะหนาเป็นพิเศษ จำนวนการสร้าง ๑๑๑ องค์  พระสารีริกธาตุที่นำมาติดองค์พระสมเด็จนี้ข้าพเจ้าได้รับมาจากหลวงพ่อเจ้าอาวาส ก่อนติดข้าพเจ้านับสามสี่รอบก็มีอยู่ ๑๑๐ องค์ แต่เมื่อทำเสร็จแล้ว ได้เพิ่มมาเป็น ๑๑๑ องค์

พระทุกองค์จะมีแผ่นทองติดไว้ที่ด้านหลังและเขียนคำว่า “พระสมเด็จรุ่งเรือง” พร้อมกับตอกโค้ด ตัว นะ ไว้ด้านบนตรงกลางระหว่างของคำว่ารุ่งเรือง ข้างล่างแต่ละองค์จะมีหมายเลขกำกับทุกองค์ตั้งแต่ ๑ ถึง ๓,๘๙๐ หมายเลข  ส่วนพิมพ์แจกประธานนั้นด้านหลังบนแผ่นทองเขียนว่า “พระสมเด็จ รุ่งเรือง แจกประธาน”

อธิษฐานจิตปลุกเสก ๓ เดือนไตรมาส

วัดพระปรางค์สีดา โทร. 044-329178

 

 

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป. Bookmark the permalink.