ภาพข่าววันมาฆบูชา ๒๕๕๔

วันมาฆบูชาปี ๒๕๕๔ ตรงกับวันศุกร์ ที่ ๑๘ เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันนี้เป็นวันพระใหญ่ ในตอนเช้าญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลก็จะมาทำบุญตักบาตรที่ศาลาโรงครัว ถวายภัตตาหารเช้า รับศีลรับพร ฟังเทศน์ฟังธรรม กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล แล้วก็ลาพระกลับบ้าน ซึ่งกิจกรรมก็จะคล้ายกับการมาทำบุญในวันพระหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอื่นๆ เช่น วันวิสาขบูชา

03

02

04

ช่วงกลางวันญาติโยมบางท่านมาทำบุญถวายสังฆทานที่กุฏิรับแขกหลวงพ่อ

05

ตอนค่ำมีการเวียนเทียนเพื่อระลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญครั้งพุทธกาลในวันเพ็ญเดือนมาฆะ ซึ่งถือเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์

บรรยากาศตอนเย็นในศาลาการเปรียญวัดพระปรางค์สีดา

06

07

มรรคทายกนำไหว้พระ

08

เด็กๆที่มาเวียนเทียนกำลังไหว้พระอย่างตั้งอกตั้งใจ

10

หลวงพ่อนำกล่าวคำบูชาวันมาฆบูชา

12

หลวงพ่อและพระคุณเจ้าวัดพระปรางค์สีดา กำลังจุดธูปเทียน เพื่อเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

13

ญาติโยมก็เริ่มจุดธูปเทียนเตรียมตัวเวียนเทียน

14

ญาติโยมบางส่วนจุดธูปเทียนพร้อมแล้วและรอพระภิกษุสงฆ์นำเวียนเทียน

15

หลวงพ่อและพระคุณเจ้านำญาติโยมเวียนเทียน โดยเดินเวียนขวารอบพระอุโบสถ

16

17

18

19

20

21

22

24

เวียนเทียนครบสามรอบแล้วนำธูปเทียนเครื่องบูชามาปักลงในภาชนะที่เตรียมไว้

25

26

27

28

สาธุ อิ่มบุญกันถ้วนหน้าในวันมาฆบูชา เห็นเยาวชนและเด็กๆมาวัดแล้วชื่นใจ

This entry was posted in ภาพข่าววัดพระปรางค์สีดา. Bookmark the permalink.

2 Responses to ภาพข่าววันมาฆบูชา ๒๕๕๔

  1. direk ch. says:

    อิ่มบุญ อิ่มตา อิ่มใจ สาธุๆ

  2. วันนชัย says:

    ฮนุโมธนาบุญด้วยครับ จะได้อิ่มบุญ อิ่มอก อิ่มใจเหมือนกัน ลุง

Comments are closed.