แฟ้มภาพ

ภาพวัดพระปรางค์สีดา ปี ๒๕๕๐


รวมภาพพระครูสิริปิยธรรม (พระมหาวิจุล ปิยภาณี)

งานพระอุโบสถ