กำหนดการประจำปี

พุทธศักราช ๒๕๕๖

มกราคม
ทำบุญวันขึ้นปีใหม่
๑๑ เทศน์คาถาพัน (ช่วงเย็น)
๑๒ เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ (เริ่มช่วงเช้า)
๒๐-๓๐ งานเข้าอยู่ปริวาสกรรม
กุมภาพันธ์
๒๕ วันมาฆบูชา(ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) ตอนเช้าทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ตอนเย็นเวียนเทียน
มีนาคม
งานทำบุญวันเกิดหลวงพ่อพระครูสิริปิยธรรม เจ้าอาวาสวัดพระปรางค์สีดา
เมษายน
๑๐
๑๓-๑๕
ทำบุญวันตรุษไทย(แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔)
ทำบุญวันสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธปฏิมาและเจดีย์ทราย ตอนเย็นสรงน้ำพระสงฆ์
พฤษภาคม
๒๔ วันวิสาขบูชา(ขึ้น ๑๕ค่ำ เดือน ๖) ตอนเช้าทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์   ตอนเย็นเวียนเทียน
มิถุนายน
กรกฎาคม
๒๒ วันอาสาฬหบูชา(ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) ตอนเช้าทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ตอนเย็นเวียนเทียน
๒๓ วันเข้าพรรษา(แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘) ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์
สิงหาคม
๑๒ ทำบุญวันเฉลิมพระชนพรรษา วันแม่แห่งชาติ
กันยายน
ตุลาคม
ทำบุญวันสารทไทย(แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐)
๑๒ วันออกพรรษา(ขึ้น ๑๕ค่ำ เดือน ๑๑)ตอนเช้าทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ช่วงหลังเพลทำพิธีกวนข้าวทิพย์ ณ ปะรำพิธีลานโพธิ์
๑๓ ตักบาตรเทโวโรหณะรอบพระปรางค์(แรม ๑ ค่ำ เดิอน ๑๑) เริ่มกฐินกาล แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ทำบุญวันเฉลิมพระชนพรรษา วันพ่อแห่งชาติ
๓๑ ทำบุญตักบาตรวันสิ้นปี

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2556