ติดต่อวัด

วัดพระปรางค์สีดา เลขที่ ๗๘

หมู่ ๑ ตำบลสีดา อำเภอสีดา

จังหวัดนครราชสีมา 30430

โทรศัพท์: 044-329178 (พระเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์)

e-mail: info@watphraprangsida.com

Facebook: www.facebook.com/WatPhraPrangSida